EL SUMMEM A INFANTIL

A infantil iniciem el projecte SUMMEM des de P3.

Les dinàmiques de cohesió de grup són presents a tots els nivells al llarg de tot el curs. És important que els nens i les nens d’un grup classe es coneguin entre ells i ens és indispensable conèixer-los en la interacció amb els altres per poder fer els equips SUMMEM d’aprenentatge cooperatiu.

A P3, per les característiques de l’edat, treballem en parelles SUMMEM. Activitats aparentment tan senzilles com anar a buscar l’esmorzar, cordar-se la bata o la jaqueta, prenen un valor afegit quan ho fan en parella. Anar a fer un encàrrec junts (i tornar junts, és clar!) o enganxar gomets en un full primer un nen i després l’altre, són activitats que ajuden a que els nens i les nenes tinguin en compte el company, s’adaptin a diferents maneres de fer i trobin estratègies per resoldre de manera conjunta un repte.

A P4 ja tenen l’experiència de les parelles de P3 i es formen els primers equips SUMMEM. Aquest equips es creen després de múltiples dinàmiques de cohesió, on les mestres han pogut observar com resolen situacions, com es mostren davant la necessitat d’ajudar o de ser ajudats, com s’expressen davant el no acord,… Són fixes al llarg de tot el curs, cada nen té una responsabilitat dins el grup i practiquen estructures cooperatives, és a dir, maneres de treballar, on per assolir l’objectiu,  cal que tots els membres de l’equip facin la seva tasca de forma equitativa..

A P5 ja tenen una experiència en treball d’equip cooperatiu i coneixen prou bé les estructures treballades. Es formen nous equips, tots els membres passaran per tots els càrrecs al llarg del curs i continuaran practicant estructures (assegurant les ja conegudes i aprenent-ne de noves).

Els equips d’aprenentatge cooperatiu s’autogestionen: es posen d’acord en l’ordre a seguir per realitzar la feina, cada encarregat ha de respondre a la seva responsabilitat, cal arribar a acords consensuats per tot l’equip, és l’equip qui recondueix les actituds dels seus membres (amb l’ajuda dels docents) … i els membres dels equips coavaluen i s’autoavaluen.

D’altra banda a tots els nivell portem a terme itineraris d’aprenentatge. Als nens i les nenes se’ls planteja un repte que cal resoldre. Per fer-ho cal utilitzar coneixements de diferents àrees (interdisciplinarietat) i finalitza en un producte final.

El curs 2018.19 portarem a terme 2 itineraris a P3 i a P4 i 3 a P5. Temes com “Ens fem grans”, “Paul Klee” o “El Carnestoltes” es converteixen en itineraris quan es plantegen en forma de repte: “I jo, qui sóc?”, “Per què l’Elmer no és gris com tots els elefants?” “Què podem fer per celebrar el Carnestoltes?”

Dins els itineraris els nens s’agrupen de diferent manera segons les activitats a fer (equips SUMMEM, gran grup, parelles i treball individual).

summem inafntil 1
summem inafntil 2
summem infantil 3