SERVEI D’ACOLLIDA

acollida matinal

Acollida matinal i de migdia

El servei d’acollida matinal està emmarcat dins el projecte educatiu de l’escola. Aquest servei comprèn l’acollida i les activitats que s’hi desenvolupen sota la vigilància d’un equip de monitors del centre.

És un servei que pretén ajudar en la conciliació familiar. Tots aquells pares i mares que comencen la jornada laboral abans de l’inici de les classes ordinàries a les 9 del matí, poden deixar els fills a l’escola amb la seguretat que seran assistits.

La vigilància es fa des de P3 fins a 2n d’ESO i, per tant, hi ha servei als tres edificis de l’escola.

Al migdia, es fa acollida des de P3 fins a 6è de primària. Els alumnes poden arribar a l’escola a partir de 2/4 de 3 i seran atesos per monitors i auxiliars fins l’inici de les classes.

Infantil

Acollida matinal: El Torrent obre les portes a 2/4 de 8 del matí i a mesura que passa el temps, es van incorporant monitors per antendre l’arribada dels alumnes.

Acollida de migdia: Després de dinar, l’escola obre les portes a 2/4 de 3. Durant aquesta mitja horeta, els alumnes van al pati i dues persones són les encarregades de fer la vigilància.

Primària

L’acollida matinal: És de 2/4 de 8 a 9 del matí i l’accés al centre es fa per la porta principal de l’escola. L’alumnat de cicle inicial i mitjà es dirigeix al poliesportiu on un equip de monitprs s’encarrega que facin activitats lúdiques. Els alumnes de cicle superior, en canvi, pugen en una aula del segon pis i fan deures, respassen o passen l’estona amb la resta de companys.

L’acollida de migdia: L’escola obre les portes a 2/4 de 3. Des d’aquesta hora fins l’inici de les classes, els nens i nenes de cicle inicial van al poliesportiu on es troben els seus companys que s’han quedat a dinar; els de cicle mitjà van al pati i els de cicle superior van al seu pis. En tots els casos hi ha monitors i coordinadors que s’encarreguen de vigilar-los i estar per ells.

ESO

El servei d’acollida d’ESO és per a l’alumnat de 1r i 2n. Aquests cursos comencen les classes cada dia a les 8 del matí, excepte dilluns i divendres que comencen a les 9. Per poder resoldre els possibles problemes de conciliació que pot suposar que dos dies a la setmana es comenci més tard, l’escola ofereix el servei d’acollida cada dilluns i divendres de 3/4 de 8 a 3/4 de 9. Aquests dos dies poden anar a la mediateca amb una persona responsable de la vigilància.

acollida