SERVEI D’ACOLLIDA

acollida matinal

Acollida matinal i de migdia

El servei d’acollida matinal està emmarcat dins el projecte educatiu de l’escola. Aquest servei comprèn l’acollida i les activitats que s’hi desenvolupen sota la vigilància d’un equip de monitors del centre.

És un servei que pretén ajudar en la conciliació familiar. Totes aquelles famílies que comencen la jornada laboral abans de l’inici de les classes ordinàries a les 9 del matí, poden deixar els fills a l’escola amb la seguretat que seran assistits.

La vigilància es fa des d’I3 fins a 2n d’ESO i, per tant, hi ha servei als tres edificis de l’escola.

Al migdia, es fa acollida des d’I3 fins a 6è de primària. Els alumnes poden arribar a l’escola a partir de 3/4 de 3 i seran atesos per monitors i auxiliars fins l’inici de les classes.

Infantil

Acollida matinal: El Torrent obre les portes a 2/4 de 8 del matí i a mesura que passa el temps, es van incorporant monitors per antendre l’arribada dels alumnes.

Acollida de migdia: Després de dinar, l’escola obre les portes a 3/4 de 3.

Primària

L’acollida matinal: És de 2/4 de 8 a 9 del matí i l’accés al centre es fa per la porta principal de l’escola. L’alumnat de cicle inicial i mitjà es dirigeix al poliesportiu on un equip de monitprs s’encarrega que facin activitats lúdiques. Els alumnes de cicle superior, en canvi, pugen en una aula del segon pis i fan deures, respassen o passen l’estona amb la resta de companys.

L’acollida de migdia: L’escola obre les portes a 2/4 de 3. Des d’aquesta hora fins l’inici de les classes, els nens i nenes de cicle inicial van al poliesportiu on es troben els seus companys que s’han quedat a dinar; els de cicle mitjà van al pati i els de cicle superior van al seu pis. En tots els casos hi ha monitors i coordinadors que s’encarreguen de vigilar-los i estar per ells.

ESO

El servei d’acollida d’ESO és per a l’alumnat de 1r i 2n. Aquests cursos comencen les classes cada dia a les 8 del matí, excepte dilluns i divendres que comencen a les 9. Per poder resoldre els possibles problemes de conciliació que pot suposar que dos dies a la setmana es comenci més tard, l’escola ofereix el servei d’acollida cada dilluns i divendres de 3/4 de 8 a 3/4 de 9. Aquests dos dies poden anar a la mediateca amb una persona responsable de la vigilància.

acollida